• Novinky > Střípky historie - 7/14

Střípky historie - 7/14

Střípky historie - 7/14

Opět se dostáváme k oblíbené rubrice "střípky z historie Strakonic a okolí". V této rubrice nám momentálně přispívá Jan Malířšký.

Za hospodou "U Zborova"  a za lázeňským domem č. 313 byl  dům č. p. 330 kde bydlel řezník z masných krámů František Mach s manželkou Marií. Dalším domem bylo č. p. 306 mistra kamnářského Viléma Allmera, který zde žil s manželkou Marií, dál zde bydleli, učitel František Allmer a poštovní úředník Vilém Allmer. Dalším domem je č. p. 310 rodiny Knetlů, následuje další malý dům č. p. 296, kde bydlel soukromník Ferdinand Pešek. Posledním domem před garážemi je č. p. 297, kde bydleli pan Jan Mlíka s manželkou Janou, dále i pan Vladimír Valíš s manželkou. Říkalo se zde " V Kajdošovně ". Tak se říkalo úvozu za domem, kterým se chodívali kluci z ulice Chelčického koupat na Podskalí. Za ním stál transformátor a zahrady, dnes je místo nich řada garáží. Dále následuje řada domů: č. p. 607 kde bydlel pan Jaroslav Hruška a paní Rustová Marie, dále jsou domy č.p. 298, č.p. 554 zde žila paní Ludmila Králová, č.p. 528 kde bydlel tovární dělník Václav Kovařík s manželkou Marií. Následuje dům č. p. 529 kde bydleli tovární dělník František Fleissig s manželkou Alžbětou, tovární dělník Josef Štětka s manželkou Josefou a sladovník Josef Štrobl s manželkou Růženou. Dalším v řadě je č. p. 549 kde bydleli, nástrojař Ladislav Šmalcl s manželkou Františkou, podomní obchodník Josef Trnka, pan Josef Prokop a paní Kateřina Fixová. Následuje...
Více se dočtete v nejnovějším vydání novin Maxim Strakonice č. 7/2014

                                                                      

                                                                                   

                                                                                        V případě, že chcete dostávat pravidelně informace o štřípkách z historie, zadejte Vaši e-mailovou adresu.

BUĎTE INFORMOVÁNI !
Získejte náskok před ostatními díky pravidelným aktualitám ...
* Zasílání aktualit lze kdykoliv zrušit.